— selvstændig læringskonsulent —

Troels Bom

Og få mere at vide

— Deltagernes ’advokat’ —

Læringskonsulent og facilitator

Jeg har arbejdet med læring og læreprocesser hele mit arbejdsliv. Jeg brænder for at skabe virkningsfulde læreprocesser – og ikke mindst for at styrke andre (mennesker og organisationer) i at skabe virkningsfulde læreprocesser. Dermed mener jeg læreprocesser der giver deltagerne optimale betingelser for at tilegne sig stoffet, og for at bringe det lærte i anvendelse i deres praksis. Jeg retter altså projektøren mod deltagerne og det centrale spørgsmål bliver, hvordan kan vi møde deltagerne dér hvor de er og skabe aktive, meningsfulde læreprocesser for dem som gør den ønskede forskel. Helt afgørende er bestræbelsen på at gøre deltagerne ’gode’ – at vi gør os den største umage med at se den enkeltes ressourcer og potentialer og støtter ham eller hende i at lykkes. 

Som underviser og konsulent ser jeg derfor mig selv som facilitator for deltagernes læreprocesser, hvor kunsten nok så meget er at være åben og nysgerrig og spille efter gehør, og som deltagernes ’advokat’, ved at insistere på at det er deltagernes læring vi skal pejle efter.

Samspil

Det er min åbenlyse erfaring, at vi når de bedste resultater ved at spille rimelig tæt sammen om de konkrete opgaver. Jeg kommer aldrig med færdige løsninger, men med idéer, overvejelser og en masse spørgsmål – og med fokus på at det vi gør, skal virke hos jer, også på den lange bane.

— Vil du vide mere? —

Du er velkommen til at kontakte mig