Det er deltagerne der skal arbejde i din undervisning! De skal knokle så sveden driver!!! Hvis de altså skal lære noget …

Hvornår lærer dine deltagere noget? Hvad skal der til for at de lærer noget? Ikke helt uvæsentlige spørgsmål, hvis du af og til står i den situation, at du skal undervise andre. Vi kan jo starte med at skyde os ind på, hvornår de ikke lærer noget. Det gør de fx ikke, hvis de er faldet i søvn! Det sker forhåbentlig ikke så tit. Men vi kan måske så videre antage, at hvis de er lige ved at falde i søvn, så er læringen formentlig tilsvarende beskeden.

Sagt på en anden måde, så er betingelserne for at der kan finde læring sted ulige bedre, hvis deltagerne er seriøst vågne! Hvis de er aktive, nærværende, engagerede i det der foregår. I sig selv ikke sønderligt overraskende, og det står sådan set heller ikke til diskussion. Vi ved at læring er en aktiv proces! Forstået på den måde, at læring er noget der foregår inde i den enkelte, ved at hun arbejder aktivt med stoffet. Hun behøver ikke nødvendigvis spjætte med arme og ben, det kan nok så vel være en mental proces. Men pointen er at læring ikke kommer af sig selv. At man fx ikke lærer noget, alene ved at få noget at vide. Der skal en personlig bearbejdnings- og tilegnelsesproces til.

Man kan ikke overføre viden
Man kan ganske enkelt ikke overføre viden når man underviser – desværre! Det ville ellers være ganske bekvemt. Tænk hvis man kunne lægge al sin viden inden for et givet felt, ned på, lad os sige et usb-stik, og så lade stikket gå rundt mellem deltagerne, så de kunne kopiere det de havde brug for. Det eneste vi ville mangle var blot en human usb-port! Måske den kunne placeres i øret. Det ville ikke kunne ses, det er tæt på hjernen, det kræver blot lidt afspritning for ørevoks!

Nu tænker du nok, hvad er det dog for en tangent, manden er på vej ud af …? Men sagen er, at rigtig meget undervisning stadig foregår, som om man kunne overføre viden. Lange PowerPoint baserede oplæg fx, hvor deltagernes rolle først og fremmest er at lytte og engang i mellem stille spørgsmål til det gennemgåede. Oplæg der er så informationsmættede, at deltagerne har rigeligt at gøre med blot at fange så mange budskaber som muligt, uden plads til bearbejdning og tilegnelse. Ikke underligt at en lang række internationale undersøgelser har vist, at effekten af undervisning ofte er beskæmmende lav.

Sådan skaber du motivation, engagement og læring med PowerPoint!

Uden udfordring ingen læring
Det der gør forskellen, dér hvor læring finder sted, er når deltagerne for alvor bliver udfordret, når de tvinges ud af deres komfortzone. Der er intet reelt at lære i komfortzonen, det er jo netop pointen med komfortzonen. Så uden udfordring, ingen læring!

Det er yderst sjældent, at deltagerne for alvor kommer uden for deres komfortzone, i forbindelse med et oplæg. Dér kan de putte sig lidt, føle sig bekræftet i at ”det vidste jeg da godt”, eller tænke ”nej hvor interessant”, uden at det for alvor kradser i lakken.

Når jeg som deltager selv skal prøve – eller selv ræsonnere mig frem til noget, finder jeg ud af hvad det kræver, hvor udfordringerne er, hvilke spørgsmål jeg har til det – og jeg får en oplevelse af, hvordan jeg skal gøre. Måske bliver jeg opmærksom på forskellen mellem, hvad jeg hidtil har gjort og tænkt, og det jeg nu skal til at gøre og tænke. Og hvis jeg tilmed får mulighed for at spille bold op ad andre i processen, så begynder der at være grobund for læring!

4 skridt, der får dine deltagere til at ændre adfærd

Fra informationer til læring
Stadig er det selvfølgelig aktuelt, at deltagerne skal ”tilføres” viden i en eller anden grad. Udfordringen for os undervisere er så, hvordan vi sikrer, at det der i første omgang blot er informationer, bliver til læring. Eller med andre ord, hvordan vi skaber en aktiv læreproces rundt om informationerne, som sikrer at der finder en tilegnelse sted hos deltagerne. Og hvordan vi støtter deltagerne i, at omsætte det lærte til brug i praksis? For det er vel først her at videnstilførslen reelt skaber værdi, ikke sandt?

Det er en lang historie, men den korte version er, at der ikke er nogen vej uden om at deltagerne skal udfordres. Det kan være via en iscenesat refleksion, hvor deltagerne skal drøfte stoffet, gerne med afsæt i nogle gode udfordrende spørgsmål, eller via at deltagerne skal arbejde med, hvordan stoffet kan anvendes i praksis. Det er ikke nok at underviseren spørger, om der er nogle spørgsmål, så er det jo underviseren selv der skal ”svede”. Det er underviseren der skal stille spørgsmål til deltagerne, spørgsmål der skaber refleksion hos deltagerne og dermed sikrer, at det er deltagerne der sveder.

Som underviser betyder det, at det ganske enkelt ikke er nok, at fokusere på at formidle sin faglige viden. Opgaven må altid være at fokusere på, hvordan de faglige budskaber kommer til at gøre den størst mulige forskel for deltagerne. Som underviser skal vi derfor flytte os fra at være fag- eller emneorienterede til at være deltagerorienterede. Så i stedet for at tæppebombe dine deltagere med faglig viden, så skal du give dem mulighed for selv at bygge den faglige viden og kunnen op, de har brug for.

Sådan styrkede vi introduktionen til kunderådgiverne da ATP søsatte 5 nye ydelsesområder

Involvér deltagerne lige i hjertet af det de skal lære
Og det handler ikke om at lave et par smarte icebreakers og lignende. Kunsten er at involvere deltagerne lige i hjertet af det de skal lære. Dér hvor de skarpeste pointer er, dér hvor den største læringsmæssige forskel ligger. Det er dér deltagerne skal udfordres alle mest, dér hvor de for alvor skal knokle så sveden driver.

Hvis deltagerne fx skal lære at vejlede og betjene kunder, i en ikke helt ukompliceret sammenhæng, er det ikke nok at give informationer om produkter, kundepolitik m.v. Hvis deltagerne efterfølgende skal ”levere varen” i praksis, har de brug for at blive trænet i mødet med kunden, ikke mindst i de vanskelige situationer der kan opstå, som vil være ”make or break” i praksis, både for medarbejderen selv og for virksomheden. Og de vil have brug for at stoppe op og gøre status over deres rolleforståelse, deres handleberedskab etc. Først dér bliver ”golde” informationer til læring og i sidste ende til de ønskede adfærdsændringer i praksis.

Hvad Caroline Wozniacki kan lære os om at træne i undervisningen

Gå efter guldet – lær at undervise læringseffektivt!
Dette er kernen i at undervise effektivt. Det kræver indsigt i læreprocesser, fortrolighed med de grundlæggende undervisningsmetoder og i det hele taget en systematisk og struktureret tilgang til at tilrettelægge aktive læreprocesser. Du bliver kun god til det, hvis du går efter det målrettet – og træner! Og her kan jeg hjælpe dig og dine kolleger godt på vej. Kontakt mig, så kan vi drøfte hvilken form der passer bedst til jeres ”verden”.

Effektiv undervisning? 5 elementer der gør forskellen!